All Items of Truss Mending Plates

@TMPSTG16G3X7 @TMPSTG16G3X7
Trss Mndng-Plt Glvnzd 16 Gg 3" x 7" Glvnzd STL:Carbon-STL Galvanized:HDG
$ 3.29
@TMPSTG20G3X5 @TMPSTG20G3X5
Trss Mndng-plt Glvnzd 20 Gg 3" x 5" Glvnzd
$ 1.39
@TMPSTG20G3X7 @TMPSTG20G3X7
Trss Mndng-plt Glvnzd 20 Gg 3" x 7" Glvnzd
$ 1.69
@TMPSTG20G3X9 @TMPSTG20G3X9
Trss Mndng-Plt Glvnzd 20 Gg 3" x Galvanized STL:Carbon-STL Length:9-IN Galvanized:HDG
$ 2.39
SIM-MP36 SIM-MP36
G9 3 x 6 Mending-Plate
$ 1.69
TRU-582239 TRU-582239
8 x 2-1/2 x 3/4 trss plt
$ 3.39
USP-JNP48 USP-JNP48
Jnr Nl Plt 3-3/16" x 8" Galvanized-STL-Gauge:18-Ea
$ 4.19
USP-NP15 USP-NP15
Mndng-Plt 1-13/16" x 5"
$ 1.19
USP-NP311 USP-NP311
11 x 3-1/8 Mndng-Plt
$ 1.69
USP-NP411 USP-NP411
11 x 4-1/8 Mndng-plt
$ 2.99
USP-NP415 USP-NP415
Mndng-Plt 15 x 4-1/8
$ 3.69
USP-NP46 USP-NP46
5 x 4-1/8 Mndng-Plt
$ 0.85
Prev1 2